Basal hemsjukvård

Basal hemsjukvård

Sjöströms Hemservice har sedan 2012 avtal med många vårdgivare och vårdcentraler i Stockholms län. Sjöströms Hemservice finns idag i Nynäshamn, Haninge, Stockholms City, Täby, Nykvarn och Järna.

Sjöströms Hemservice erbjuder patienten i basal hemsjukvård en vård och omsorg som präglas av omtanke, tillförlitlighet och kompetens och en god vård som är trygg och säker.

Insatserna planeras och följs upp med utgångspunkt att det alltid är patientens bästa i centrum. Patienten ska ges möjlighet att vara delaktig i planeringen av vården, känna till att de har möjlighet att framföra klagomål och synpunkter på vår verksamhet.

Verksamhetschef och alla medarbetare skapar förutsättningar för tillgänglighet med möjlighet att få kontakt och att utföra insatser i rätt tid.

Vi övertar ansvaret för hemsjukvården från patientens vårdcentral. Basal hemsjukvård består av många olika sjukvårdsinsatser. Den basala hemsjukvården bemannas med sjuksköterska, distriktssköterska eller undersköterska.

Exempel på basal hemsjukvård som utförs är:

Sårbehandling
Dosettdelning av läkemedel
Smärtlindrande behandling
Läkemedelsbehandling i form av injektioner
Hjälp med näringstillförsel via sond
Utskrivning och rådgivning av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, näringsdryck

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH