Covid-19

Så här hanterar Sjöströms hemservice utbrottet av Covid-19

RSS Senaste nytt från krisinformation.se

Vi följer ständigt utvecklingen. De anvisningar och föreskrifter som kommer från myndigheter och andra beslutande organ följer vi givetvis.

Smittsamhet
Inkubationstid för sjukdomen kan variera mellan 2 och 14 dagar, vanligast har varit fem. Vid covid-19 blir en individ smittsam från det att man får symtom. Smittsamhet föreligger framför allt under den tid som man är sjuk och uppvisar symtom. När man tillfrisknat och därefter har varit stabilt symtomfri under 6-8 dagar bedöms man inte vara smittsam längre.
Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är:
• Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
• Undvik kontakt med sjuka människor
• Är du själv sjuk – stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Symtom vid Coronavirus
• torrhosta
• hög feber
• andningsbesvär.

Riktlinjer för personal
Vid besök hos patient/brukare var alltid mycket noga med handhygien, tvätta med tvål och vatten och använd handsprit före och efter besök. Om patient/brukare uppvisar symtom, använd alltid handskar, munskydd och förkläde. Vid konstaterat fall och där nära kontakt sker, använd långärmat förkläde och skyddsglasögon. Om möjligt, begränsa antalet personal som går till patienter med symtom.
Riktlinjer för patientbrukare
Vår personal är alltid och nu extra noga med basala hygienrutinen vid besök och dom har tillgång till det skyddsmaterial som enligt myndigheten bör användas. Alla är så klart extra uppmärksamma på symtom. Skulle du känna av någon symtom kontakta 1177, be gärna personalen om hjälp.

Sidan uppdateras kontinuerligt.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH