Hemtjänst

Hemtjänst Nynäshamn, Haninge och Tyresö, vi har tillstånd från IVO (inspektionen för vård & omsorg) att bedriva hemtjänst!

När du fått bistånd för hemtjänst,
väljer du själv utförare av hemtjänst!

Sjöströms Hemservice har hemtjänst i Nynäshamns kommun sedan flera år. Vi utför uppdrag i hela kommunen. Vi är sedan januari 2020 även utförare i Haninge kommun. Vi har tillstånd från IVO (inspektionen för vård & omsorg) att bedriva hemtjänst i hela landet! Sjöströms har förvärvat Norbergs Omsorg i Nynäshamn och även Tonys hemtjänst i Haninge.

Sjöströms Hemservice erbjuder omsorgstagaren i hemtjänst en omsorg som är trygg, säker, ändamålsenlig, präglad av kontinuitet samt samordnad. Omsorgen ska planeras och följas upp med utgångspunkt att det alltid är omsorgstagarens bästa i centrum.

Omsorgstagaren ska ges möjlighet att vara delaktig i planeringen av omsorgen, känna till att de har möjlighet att framföra klagomål och synpunkter på vår verksamhet. Sjöströms Hemservice har rutiner för klagomåls- och avvikelsehantering. Genomförandeplanen för omsorgstagaren upprättar vi senast inom 14 dagar från insatsens start, den följas upp och revideras i nära samarbete med omsorgstagaren. I Genomförandeplanen ska framgå vilka insatser som planeras och när och hur de ska utföras.

Vanliga insatser inom hemtjänst är:

Omsorgsinsatser

Omsorgsinsatser innefattar personlig omvårdnad som biståndshandläggaren har beslutat om och utförs av oss. Omsorgsinsatser avser insatser av personlig karaktär, promenader och ledsagning.

Exempel på detta är: Daglig livsföring, tillsyn, ledsagning, hjälp att äta, dricka, klä sig, toalettbesök och förflytta sig, hjälp att sköta personlig hygien, insatser att bryta isolering, promenader, insatser för att känna trygghet och säkerhet.

Servicesinsatser

Serviceinsattser innefattar praktisk hjälp i hemmet som biståndshandläggaren kan besluta om och ska kunna utföras av oss. Serviceinsatser avser praktisk hjälp i hemmet.

Exempel på detta är: Städning, tvätt, inköp, enklare matlagning, matleverans
Sjöströms Hemservice följer kommunens värdighetsgaranti till alla omsorgstagare.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH