Samgående med Norbergs Omsorg

Samgående med Norbergs Omsorg AB (Nynäshamn)

Sjöströms tar över verksamhet i Nynäshamn från Norbergs Omsorg AB från 1/12 2020 och sammanför de båda hemtjänstverksamheterna till att bli ett bolag. Målsättningen är att personal som idag finns på Norbergs i Nynäshamn erbjuds anställning i Sjöströms Hemservice AB.

Barbro Norberg avser att tillsvidare sköta verksamheterna i Salem och Mariefred som tidigare men är givetvis behjälplig för Sjöströms avseende övergång som planeras så snart som möjligt. Vi ser en stor möjlighet för brukare och patienter (hemsjukvård) att få valmöjligheter nu när vi blir den största privata utföraren av hemtjänst i Nynäshamns kommun 

Verksamhetschef i Nynäshamn är Anita Steinholtz och samordnare är Andreas Thorsson

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH