OM OSS

OM OSS

Vi på Sjöströms Hemservice AB är ett väletablerat företag som arbetar med vård och omsorg i Stockholms län. Vi har flera verksamheter runt om i Stockholmsområdet.

Vi bedriver tre huvudverksamheter, basal hemsjukvård som vi bedriver på uppdrag åt våra kunder som är olika vårdcentraler i Stockholms län. Vi har även hemtjänst som vi bedriver på uppdrag åt Nynäshamns och Haninge kommun. Vi utför och är vårdgivare inom LSS.

Du som vårdtagare, omsorgstagare eller kund vill vi ska uppfatta oss som tillgängliga, att vi håller tider och andra överenskommelser, att vi bemöter er på ett respektfullt sätt och att vi är lyhörda för era önskemål.

Du som vårdtagare, omsorgstagare eller kund vill vi ska uppfatta oss som tillgängliga, att vi håller tider och andra överenskommelser, att vi bemöter er på ett respektfullt sätt och att vi är lyhörda för era önskemål.

Kompetens

Sjöströms Hemservices medarbetare har en gedigen erfarenhet av hemsjukvård och god förmåga att planera och prioritera. Våra medarbetare är flexibla och har förmågan att fatta snabba beslut.

Vill ni veta mer?

Här kan ni läsa mer om oss!

Mål kvalitet

 • Trygghet och tillgänglighet
 • Gott och respektfullt bemötande
 • Personkontinuitet, omsorgskontinuitet och tidskontinuitet i utförande av våra insatser och tjänster med tydlig ansvarsfördelning
 • Lyhördhet för vård- och omsorgstagarnas önskemål

Sjöströms Hemservice ägs av Prima Vård Sverige AB. Uno Sjöström fick sin sjuksköterskelegitimation 1986 och har varit verksam inom flertal verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården.  Uno har arbetat med kvalitetsutveckling av Hypertonivården.  Uno startade 1994 sin bana inom läkemedelsindustrin och då främst på Pharmacia. Uno startade sitt första företag inom vårdområdet 2004 och Sjöströms Hemservice AB tillkom 2010. Under åren som kom har styrelseuppdrag och ledningsarbete tillsammans med expansion av egna företag dominerat.

Bolaget har verksamhetschefer, enhetschefer kvalitetschef och 68 anställda distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden som i de allra flesta fall har lång erfarenhet från vården och omsorgen. I medarbetargruppen finns också samordnare.

I Sjöströms Hemservicesverksamhet ska vi omsätta samhällets intensioner för vården och omsorgen i vår värdegrund. Det vi lyfter fram i vår värdegrund innebär att de vård- och omsorgstagare som kommer i kontakt med våra medarbetare ska känna:

 • respekt för sitt privatliv och sin integritet
 • trygghet
 • att de har påverkan på sitt liv och sin vardag
 • att vi är lättillgängliga och har ett gott bemötande

Sjöströms Hemservice bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2011:9. I bolagets ledningssystem ingår att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. I ledningssystemet finns tydliga verksamhetsprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser.

Sjöströms Hemservices AB 2018/2019.  Läs mer om bolagets ekonomi här.

Vi har kollektivavtal, är medlemmar i Svenskt Näringsliv och är anslutna till Vårdföretagarna.

Ägande

Sjöströms Hemservice ägs av Prima Vård Sverige AB. Uno Sjöström fick sin sjuksköterskelegitimation 1986 och har varit verksam inom flertal verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården.  Uno har arbetat med kvalitetsutveckling av Hypertonivården.  Uno startade 1994 sin bana inom läkemedelsindustrin och då främst på Pharmacia. Uno startade sitt första företag inom vårdområdet 2004 och Sjöströms Hemservice AB tillkom 2010. Under åren som kom har styrelseuppdrag och ledningsarbete tillsammans med expansion av egna företag dominerat.

Ledning och medarbetare

Bolaget har verksamhetschefer, enhetschefer kvalitetschef och 68 anställda distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden som i de allra flesta fall har lång erfarenhet från vården och omsorgen. I medarbetargruppen finns också samordnare.

Värdegrund

I Sjöströms Hemservicesverksamhet ska vi omsätta samhällets intensioner för vården och omsorgen i vår värdegrund. Det vi lyfter fram i vår värdegrund innebär att de vård- och omsorgstagare som kommer i kontakt med våra medarbetare ska känna:

 • respekt för sitt privatliv och sin integritet
 • trygghet
 • att de har påverkan på sitt liv och sin vardag
 • att vi är lättillgängliga och har ett gott bemötande
Kvalitetsarbete

Sjöströms Hemservice bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2011:9. I bolagets ledningssystem ingår att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. I ledningssystemet finns tydliga verksamhetsprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser.

Ekonomi

Sjöströms Hemservices AB 2018/2019.  Läs mer om bolagets ekonomi här.

Vi har kollektivavtal, är medlemmar i Svenskt Näringsliv och är anslutna till Vårdföretagarna.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH